Blogroll

December 24, 2012

RANAH PENILAIAN KOGNITIF

Posted by | 02:30
A.     PENDAHULUAN Pertanyaan pokok sebelum melakukan penilaian ialah apa yang harus dinilai itu. Terhadap pertanyaan tersebut kita ...